Архив на категория: Програми

Как да инсталираме Viber от deb пакет на Kubuntu 20.04 и останалите от семейството на Ubuntu

Първо се премахват snap пакетите от системата. Скоро ще публикувам как става това. Засега използвайте търсачката! 😉

На този адрес http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl1.0/ си изтегляме файла

libssl1.0.0_1.0.2n-1ubuntu5.3_amd64.deb .

Инсталираме го в терминал:

sudo dpkg -i libssl1.0.0_1.0.2n-1ubuntu5.3_amd64.deb

След това изтегляме Viber:

wget https://download.cdn.viber.com/cdn/desktop/Linux/viber.deb

Навигираме до папката Downloads (cd Downloads, като cd означава change directory) и

изпълняваме командата:

sudo dpkg -i viber.deb

Ако има проблеми със зависимостите, изпълняваме:

sudo apt-get install -f

Тествано на Xubuntu 20.04.1, Kubuntu 20.04.1, Linux Mint 20 Cinnamon

Отваряне на файлове в Долфин с единично или двойно щракане с мишката

Във версиите за КДЕ 4 настройката за “double” или “single” click при отваряне на файл, се намираше в настройките на самия файлов мениджър. Във версиите за Plasma 5 е преместено в системните настройки .

System settings -> Input devices -> Mouse.

Инсталиране на Mintstick (USB Formatter & USB Writer)

Програмите, разработени от Линукс Минт, са едни от най-удобните за работа в своята категория. Ето как може да ги инсталирате на .deb базираната си дистрибуция:

http://packages.linuxmint.com/pool/main/m/mintstick/

Изтегляте най-новата версия на „all.deb“ пакета, който ще е последен в списъка и го инсталирате с GDebi.

 

Връщане на снимка на дял от хард диска с Clonezilla.

За целта ви трябва жив диск (live cd) на Clonezilla. Можете да го изтеглите от http://www.clonezilla.org/downloads.php .
– Стартирате живият диск и избирате: Clonezilla live ( Defaults settings , VGA 800?600 )
– Избор на език: По подразбиране е “en-us .UTF-8 English. Просто натиснете “Enter
– Тук по подразбиране е избрано: “Don’t touch keymapEnter
– “Start_Clonezilla Start Clonezilla” е по подразбиране и го оставяме така. Enter
– Тук избирате: “ device_image work with disks or partitions using imagesEnter
– Избирате откъде да бъде зареден “image”-a. Примера е за връщане от същия хард диск,
затова избираме: local_dev Use local device (E.g. : hard drive, USB drive). Enter , за да продължим.
– От списъка с дяловете избирате чрез стрелките от клавиатурата нагоре или надолу,
откъде ще чете “image”-а и натискате Enter
– Тук посочвате в кой дял или папка се съдържа “image”-а.
Enter , за да продължите.
– Избирате в какъв режим да работите нататък. Като начинаещ (Beginner mode) или като
експерт ( Expert mode). Beginner mode работи идеално в повечето случаи, така, че спокойно може да натиснете Enter.
– Тъй като в случая разглеждаме варианта за връщане на дял от твърдия диск като “image”, избираме: restoreparts Restore_an_image_to_local_partitions и Enter.
– Избирате “image”-а и “Enter
– Тук избирате дяла, на който ще бъде възстановен “image”-а. Избирането става със
стрелките на клавиатурата и натискането на клавиша “Spacebar”, за да го маркирате.
И отново Enter.
Enter.
– Потвърждаваме с “y” и Enter.
– Отново “y” и “Enter„.
– Появява се прозорец, показващ процеса на връщането на “image”-а

– “Enter” за продължаване.

– “reboot” и “Enter

– Изваждаме диска от устройството и натискаме “Enter”.

Създаване на снимка на дял от хард диска с Clonezilla.

За целта ви трябва жив диск (live cd) на Clonezilla. Можете да го изтеглите от http://www.clonezilla.org/downloads.php .

– Първо се уверете, че имате достатъчно място на дяла, където ще запазвате „image“ -а.
– Стартирате живият диск и избирате: Clonezilla live ( Defaults settings , VGA 800×600 )
– Избор на език: По подразбиране е “en-us .UTF-8 English. Просто натиснете “Enter
– Тук по подразбиране е избрано: “Don’t touch keymapEnter
– “Start_Clonezilla Start Clonezilla” е по подразбиране и го оставяме така. Enter
– Тъй като примера е за запазване на “image” на дял от хард диск, избираме:
device_image work with disks or partitions using imagesEnter
– Тук избирате къде да бъде запазен “image”-a. Примера е за запазване на същия хард диск,
затова избираме: local_dev Use local device (E.g. : hard drive, USB drive). Enter , за да продължим.
– От списъка с дяловете избирате чрез стрелките от клавиатурата нагоре или надолу,
къде ще запазите “image” и натискате Enter
– Тук избирате дали да запазите “image” в предварително създадена за целта папка или
ще е директно на дяла ( в този случай Clonezilla ще създаде папката).
Enter , за да продължите.
– Избирате в какъв режим да работите нататък. Като начинаещ (Beginner mode) или като
експерт ( Expert mode). Beginner mode работи идеално в повечето случаи, така, че спокойно може да натиснете Enter.
– Тъй като в случая разглеждаме варианта за запазване на дял от твърдия диск като “image”, избираме: saveparts Save_local-partitions_as_an_image и Enter.
– В следващият прозорец даваме име на “image”-а, за да знаем какво сме запазили.
( Примерно: Ubuntu_2014_01_01-img).
– Тук избирате дяла, който ще бъде запазен като “image”. Избирането става със
стрелките на клавиатурата и натискането на клавиша “Spacebar”, за да го маркирате.
И отново Enter.
– Тук оставяме избора по подразбиране: “Skip check/repairing source file system” и Enter.
– И следващият избор оставяме по подразбиране: “Yes, check the saved image” и Enter.
– Още веднъж Enter, за да продължим.
– Потвърждаваме с “y” и Enter.
– Появява се прозорец, в който се вижда прогреса на процеса по запазването на “image”-а.
Enter, за да продължите.
– Избирате “Reboot” и Enter.
– Изваждате диска на Clonezilla и натискате отново Enter.

Добавяне на функция „open as root“ в Thunar (файлов мениджър)

1) Инсталирайте си ‘gksu’ (ако не е инсталиран вече) чрез Synaptic или пакетния мениджър, който ползвате.
2) Отворете Thunar и отидете на Edit-> Configure -> Custom actions
3) Щракнете върху ‘+’ отдясно ( add a new custom action) и ще се появи нов прозорец с два таба: ‘Basic’ and ‘Appearence Conditions“. Да започнем със ‘Basic’.
4) В ‘Name’ запишете името, което искате да ползвате за действието. В случая ‘Open as root’.
5) В ‘Description’ можете да въведете каквото поискате, за да е ясно за вас или да го оставите празно.
6) В полето ‘Command’, въведете: gksu thunar %N
7) Ако искате, можете да добавите икона с бутона ‘No icons’
8 ) В таба ‘Appearance Conditions’, можете да маркирате всички опции. ( Аз маркирам само Directories )
9) Натиснете ‘ОК’. Това е.
10) Отворете thunar и щракнете с десен бутон върху папка. Трябва да виждате ‘open as root’ в списъка на опциите. Ще ви бъде поискана root парола и ще се отвори нов прозорец на thunar със root права. Бъдете внимателни с действията си!