Месечни архиви: януари 2014

Създаване на снимка на дял от хард диска с Clonezilla.

За целта ви трябва жив диск (live cd) на Clonezilla. Можете да го изтеглите от http://www.clonezilla.org/downloads.php .

– Първо се уверете, че имате достатъчно място на дяла, където ще запазвате „image“ -а.
– Стартирате живият диск и избирате: Clonezilla live ( Defaults settings , VGA 800×600 )
– Избор на език: По подразбиране е “en-us .UTF-8 English. Просто натиснете “Enter
– Тук по подразбиране е избрано: “Don’t touch keymapEnter
– “Start_Clonezilla Start Clonezilla” е по подразбиране и го оставяме така. Enter
– Тъй като примера е за запазване на “image” на дял от хард диск, избираме:
device_image work with disks or partitions using imagesEnter
– Тук избирате къде да бъде запазен “image”-a. Примера е за запазване на същия хард диск,
затова избираме: local_dev Use local device (E.g. : hard drive, USB drive). Enter , за да продължим.
– От списъка с дяловете избирате чрез стрелките от клавиатурата нагоре или надолу,
къде ще запазите “image” и натискате Enter
– Тук избирате дали да запазите “image” в предварително създадена за целта папка или
ще е директно на дяла ( в този случай Clonezilla ще създаде папката).
Enter , за да продължите.
– Избирате в какъв режим да работите нататък. Като начинаещ (Beginner mode) или като
експерт ( Expert mode). Beginner mode работи идеално в повечето случаи, така, че спокойно може да натиснете Enter.
– Тъй като в случая разглеждаме варианта за запазване на дял от твърдия диск като “image”, избираме: saveparts Save_local-partitions_as_an_image и Enter.
– В следващият прозорец даваме име на “image”-а, за да знаем какво сме запазили.
( Примерно: Ubuntu_2014_01_01-img).
– Тук избирате дяла, който ще бъде запазен като “image”. Избирането става със
стрелките на клавиатурата и натискането на клавиша “Spacebar”, за да го маркирате.
И отново Enter.
– Тук оставяме избора по подразбиране: “Skip check/repairing source file system” и Enter.
– И следващият избор оставяме по подразбиране: “Yes, check the saved image” и Enter.
– Още веднъж Enter, за да продължим.
– Потвърждаваме с “y” и Enter.
– Появява се прозорец, в който се вижда прогреса на процеса по запазването на “image”-а.
Enter, за да продължите.
– Избирате “Reboot” и Enter.
– Изваждате диска на Clonezilla и натискате отново Enter.