Рестартиране и спиране на компютъра в терминал

За рестартиране командата е: sudo reboot

За спиране командата е: sudo halt