Връщане на снимка на дял от хард диска с Clonezilla.

За целта ви трябва жив диск (live cd) на Clonezilla. Можете да го изтеглите от http://www.clonezilla.org/downloads.php .
– Стартирате живият диск и избирате: Clonezilla live ( Defaults settings , VGA 800?600 )
– Избор на език: По подразбиране е “en-us .UTF-8 English. Просто натиснете “Enter
– Тук по подразбиране е избрано: “Don’t touch keymapEnter
– “Start_Clonezilla Start Clonezilla” е по подразбиране и го оставяме така. Enter
– Тук избирате: “ device_image work with disks or partitions using imagesEnter
– Избирате откъде да бъде зареден “image”-a. Примера е за връщане от същия хард диск,
затова избираме: local_dev Use local device (E.g. : hard drive, USB drive). Enter , за да продължим.
– От списъка с дяловете избирате чрез стрелките от клавиатурата нагоре или надолу,
откъде ще чете “image”-а и натискате Enter
– Тук посочвате в кой дял или папка се съдържа “image”-а.
Enter , за да продължите.
– Избирате в какъв режим да работите нататък. Като начинаещ (Beginner mode) или като
експерт ( Expert mode). Beginner mode работи идеално в повечето случаи, така, че спокойно може да натиснете Enter.
– Тъй като в случая разглеждаме варианта за връщане на дял от твърдия диск като “image”, избираме: restoreparts Restore_an_image_to_local_partitions и Enter.
– Избирате “image”-а и “Enter
– Тук избирате дяла, на който ще бъде възстановен “image”-а. Избирането става със
стрелките на клавиатурата и натискането на клавиша “Spacebar”, за да го маркирате.
И отново Enter.
Enter.
– Потвърждаваме с “y” и Enter.
– Отново “y” и “Enter„.
– Появява се прозорец, показващ процеса на връщането на “image”-а

– “Enter” за продължаване.

– “reboot” и “Enter

– Изваждаме диска от устройството и натискаме “Enter”.

1 thought on “Връщане на снимка на дял от хард диска с Clonezilla.

Коментарите са забранени.