Писане върху ntfs дял

 • Отваряме конзола и преминаваме в root
 • Опресняваме хранилищата с: apt-get update
 • След това инсталираме Disk manager: apt-get install disk-manager
 • Стартираме програмата: Menu/System/Disk manager
 • Попълваме поисканата root парола
 • Маркирате дяла с ntfs, на който искате да пишете
 • Unmount (задължително демонтирате дяла, за да не загубите данни)
 • Edit
 • От Driver избирате: ntfs-3g (Read-write driver)
 • Mount point (Мястото, където дяла се монтира). Аз го оставям както е, само променям името на дяла.
  Например: /media/disk1part1 го сменям на: /media/Storage1
 • На Options при мен пише: defaults,auto,users,ro,locale=en_US.utf8
 • Променям „ro“ (read only) на „rw“ (read-write)
 • Ok и след това най-добре рестарт на системата
 • След рестарта трябва да имате вече възможност да пишете върху дяла.

тествано на: aptosid 2011-02