При стартиране на update manager-а дава грешна root парола ( WattOS R8 Mate, LXDE 32 bit)

  • Натиснете Alt+F2
  • Напишете gksu-properties
  • На Authentication mode променете от su на sudo
  • Close
  • Сега можете да стартирате update manager-а