Примигване и изчезване на курсор ( Ubuntu 14.04.1 )

Отворете System settings -> Displays

Изключете или деактивирайте непознатият дисплей ( Unknown Display ).

Може да се наложи да повторите операцията.