Коя дистрибуция е инсталирана?

Ще разгледаме няколко варианта в терминал (конзола). Някои не показват точно коя дистрибуция използвате, а по-скоро от кое семейство е.

За пример взимаме Linux Mint Mate 20 Ilyana

изпълняване на команда:

lsb_release -a – с повишени права

резултат:

Distributor ID: Linuxmint

Description: Linux Mint 20

Release: 20

Codename: ulyana

изпълняване на команда:

grep -i „menuentry“ /boot/grub/grub.cfg – обикновен потребител

резултат:

menuentry ‘Linux Mint 20 MATE’ –class linuxmint –class gnu-linux –class gnu –class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-simple-cfbe0ec8-65ee-48e8-bf8e-9d09db59f37b’ {

submenu ‘Advanced options for Linux Mint 20 MATE’ $menuentry_id_option ‘gnulinux-advanced-cfbe0ec8-65ee-48e8-bf8e-9d09db59f37b’ {

menuentry ‘Linux Mint 20 MATE, with Linux 5.4.0-42-generic’ –class linuxmint –class gnu-linux –class gnu –class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-5.4.0-42-generic-advanced-cfbe0ec8-65ee-48e8-bf8e-9d09db59f37b’ {

menuentry ‘Linux Mint 20 MATE, with Linux 5.4.0-42-generic (recovery mode)’ –class linuxmint –class gnu-linux –class gnu –class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-5.4.0-42-generic-recovery-cfbe0ec8-65ee-48e8-bf8e-9d09db59f37b’ {

menuentry ‘Linux Mint 20 MATE, with Linux 5.4.0-40-generic’ –class linuxmint –class gnu-linux –class gnu –class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-5.4.0-40-generic-advanced-cfbe0ec8-65ee-48e8-bf8e-9d09db59f37b’ {

menuentry ‘Linux Mint 20 MATE, with Linux 5.4.0-40-generic (recovery mode)’ –class linuxmint –class gnu-linux –class gnu –class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-5.4.0-40-generic-recovery-cfbe0ec8-65ee-48e8-bf8e-9d09db59f37b’ {

menuentry ‘Linux Mint 20 MATE, with Linux 5.4.0-26-generic’ –class linuxmint –class gnu-linux –class gnu –class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-5.4.0-26-generic-advanced-cfbe0ec8-65ee-48e8-bf8e-9d09db59f37b’ {

menuentry ‘Linux Mint 20 MATE, with Linux 5.4.0-26-generic (recovery mode)’ –class linuxmint –class gnu-linux –class gnu –class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-5.4.0-26-generic-recovery-cfbe0ec8-65ee-48e8-bf8e-9d09db59f37b’ {

изпълняване на команда:

cat /etc/issue – някои дистрибуции оставят тук инфо кои са (обикновен потребител)

резултат:

Linux Mint 20 Ulyana \n \l

изпълняване на команда:

uname -a

резултат:

Linux lm20mateos 5.4.0-42-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 10 00:24:02 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux