blkid

– Стартирате терминал като root.
– blkid
Показва дяловете на компютъра ви, етикета, файловата система и UUID (идентификационния номер)