Skype и „problem with audio playback“ (OpenSuSe x86_64)

Инсталирайте: alsa-plugins-pulse-32bit ( със зависимостите му).

тествано на: OpenSuSe 12.3 x86_64
––––––––––––––––––––––
На OpenSuse 13.1 x86_64 за да се оправи звука се наложи да изпълня следната команда в терминал:
sudo sed -i ‘s/^Exec=.*/Exec=env PULSE_LATENCY_MSEC=30 skype %U/’ /usr/share/applications/skype.desktop
След това всичко си беше нормално.